گفتگوی رییس اجراییه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

گفتگوی رییس اجراییه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

عبدالله عبدالله رییس اجراییه دولت وحدت ملی در گفتگوی تلفنی با "فدریکا موگرینی" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یکبار دیگر بر اجرای مفاد توافقنامه سیاسی ایجاد دولت وحدت ملی تاکید کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست اجراییه با...