دیدار رییس اجراییه با شهروندان کابل در قصر سپیدار

دیدار رییس اجراییه با شهروندان کابل در قصر سپیدار

دکتر عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی روز گذشته در قصر سپیدار با شماری از شهروندان کابل دیدار و گفتگو نمود. بر اساس خبرنامه ای که از قصر سپیدار به تلویزیون چکاد رسیده است شرکت کنندگان در این جلسه ضمن اعلام حمایت خود از...