دیدار رییس اجرائیه کشور با سفیر ناروی

دیدار رییس اجرائیه کشور با سفیر ناروی

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور صبح امروز در قصرسپیدار با خانم ماری اسکره سفیر جدید ناروی برای افغانستان ملاقات نمود. در خبرنامه که از قصر سپیدار به تلویزیون چکاد ارسال شده آمده است که در این نشست رییس اجرائیه...