دیدار جان کری با سلطان ابوبکر

دیدار جان کری با سلطان ابوبکر

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در چارچوب سفر دوره ای خود به آفریقا وارد نیجریه شد. به گزارش ایلنا، جان کری که در ادامه سفرهای دوره‌ای خود به آفریقا رفته است برای مبارزه با بوکوحرام وارد نیجریه شد. در ادامه این سفر جان کری...