دیدار اکلیل حکیمی با ابرار حسین

دیدار اکلیل حکیمی با ابرار حسین

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور با ابرار حسین، سفیر پاکستان در کابل ملاقات و پیرامون پروژه های انکشافی بحث و گفتگو کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است در این جلسه هر دو جانب در مورد لیسه جناح، لیسه...