دیدارهای ترامپ و مشاورانش؛ ادامه تظاهرات در شهرهای آمریکا

دیدارهای ترامپ و مشاورانش؛ ادامه تظاهرات در شهرهای آمریکا

همزمان شماری از شهرهای بزرگ آمریکا همچنان صنحه تظاهرات مخالفان رییس‌جمهوری منتخب است. کلیان کونوی، مدیر ستاد انتخاباتی آقای ترامپ، به خبرنگاران گفته است او در حال انجام برنامه‌ریزی و اقداماتی با هدف انتخاب اعضای دولت...