دیدارهای ترامپ با چهره‌های سیاسی برای تعیین اعضای تیم دولت جدید آمریکا

دیدارهای ترامپ با چهره‌های سیاسی برای تعیین اعضای تیم دولت جدید آمریکا

دونالد ترامپ رییس جمهوری منتخب آمریکا این روزها مشغول بررسی گزینه های مورد نظر خود برای پر کردن سمت های ارشد دولتی است و در این مسیر رشته دیدارهایی را با برخی از چهره های ارشد سیاسی از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات برقرار...