دکتر عبدالله بعد از حمله به غنی با متحدانش دیدار کرد

دکتر عبدالله بعد از حمله به غنی با متحدانش دیدار کرد

دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور پس از اظهاراتی که علیه رییس جمهور غنی داشت امروز در قصر سپیدار با شخصیت های سیاسی کشور دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه با ارسال خبرنامه ای به تلویزیون چکاد گفته است در این...