دکتر اسدالله همتیار شام روزگذشته در کابل به قتل رسید

دکتر اسدالله همتیار شام روزگذشته در کابل به قتل رسید

دکتر اسدالله همتیار نماینده مردم لوگر در دوره گذشته مجلس نمایندگان از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شده‌است. محمد داوود پکتیاوال آمر حوزه هشتم امنیتی کابل گفته که دکتر همتیار شام دیروز در نزدیکی ستانکزی مینه...