دو کشته و دوزخمی در اثر تیراندازی به‌سوی اعضای یک خانواده در کابل

دو کشته و دوزخمی در اثر تیراندازی به‌سوی اعضای یک خانواده در کابل

درنتیجه تیراندازی مهاجمان مسلح ناشناس به‌سوی چهار عضو یک خانواده در منطقه چهارراهی پنج صد فامیلی شهر کابل دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. کبیر احمد برمک، آمر حوزه پانزدهم پولیس شهر کابل گفت:" این رویداد حوالی ساعت ۱۰...