دو ماین کناره جاده‌ای در ولایت فراه از سوی پولیس منفجر گردید

دو ماین کناره جاده‌ای در ولایت فراه از سوی پولیس منفجر گردید

براساس گزارش‌های رسیده از ولایت فراه طالبان دو حلقه ماین ضد پرسونل را در مسیر بزرگراه ۵۱۷ به هدف آماج قرار دادن نیروهای امنیتی کارگذاری کرده بودند که شب گذشته توسط نیروهای امنیتی شناسایی و انفجار داده شد. اقبال...