دو زمین لرزه مرکز ایتالیا را لرزاند

دو زمین لرزه مرکز ایتالیا را لرزاند

پایتخت ایتالیا به روز سه شنبه صحنۀ دو زمین لرزۀ پی در پی بود. گفته می‌شود که قدرت این دو زلزله ۵.۴ ریشتر و ۵.۹ ریشتر گزارش می شود و دو ماه بعد از زلزلۀ مهیبی به وقوع می پیوندد که در همین منطقه رخ داد و موجب کشته شدن نزدیک به...