دو دستگی طالبان در مورد امضای توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی

دو دستگی طالبان در مورد امضای توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی

شاخه انشعابی طالبان موسوم به گروه ملا رسول از توافقنامه صلح دولت افغانستان با "گلبدین حکمتیار" حمایت کرد. گروه ملا رسول شاخه انشعابی طالبان با انتشار بیانیه ای، توافقنامه صلح بین دولت وحدت ملی و حزب اسلامی به رهبری...