دو حامل جنگ افزار در هرات به دام پولیس افتادند

دو حامل جنگ افزار در هرات به دام پولیس افتادند

پولیس هرات دو نفر را به جرم حمل غیر مجاز سلاح بازداشت کرد. در خبرنامه‌ای که فرماندهی پولیس هرات به نشر رسانده آمده است این دو فرد بعد از توجه نکردن به ایست بازرسی، اقدام به فرار از دست پولیس کردند. در خبرنامه آمده که...