دو جوان در هرات خود را حلق‌آویز کردند

دو جوان در هرات خود را حلق‌آویز کردند

مسئولان بیمارستان مرکزی هرات گفتند که روز گذشته دو جسد را از دو مکان مختلف به این مرکز درمانی انتقال دادند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت که جسد نخست از یک دختر حدوداً ۱۶ ساله...