بارسلونا به دنبال جان لوییجی دوناروما

بارسلونا به دنبال جان لوییجی دوناروما

اخبار حاکی از آن که بارسلونا نیز شرایط جذب جان لوییجی دوناروما، سنگربان جوان میلان را زیر نظر گرفته است. دونارومای ۱۸ ساله اخیرا با پیشنهادی گزاف از سوی میلان برای تمدید قرارداد رو به رو شده اما به جز روسونری ها،...