دومین زلزله بزرگ نیوزلند را لرزاند

دومین زلزله بزرگ نیوزلند را لرزاند

یک زمین لرزه قوی تنها ساعاتی بعد از زمین لرزه اول که قدرتش بیش از هفت و نیم ریشتر اعلام شده بود، نیوزلند را لرزاند. زمین لرزه دوم که حدود ۶.۳ ریشتر گزارش شده در عمق ۱۰ کیلومتری و دقیقا در همان محدوده جغرافیایی زلزله اول روی...