مقام‌های محلی از مسدود شدن مرکز درمانی در دولینه غور توسط مردم خبر می‌دهند

مقام‌های محلی از مسدود شدن مرکز درمانی در دولینه غور توسط مردم خبر می‌دهند

مقام‌های محلی در ولایت غور می‌گویند که ساکنان ولسوالی دولینه این ولایت، به دلیل نبود دارو دروازه یک مرکز درمانی را بسته‌اند.   این افراد هشدار داده‌اند، تا زمانی که دولت داروی کافی به این مرکز درمانی ارسال نکند،...