هند مسئولیت بند سلما را به مهندسان افغان نمی‌سپارد

هند مسئولیت بند سلما را به مهندسان افغان نمی‌سپارد

هم اکنون دولت هند، مسئولیت‌ تخنیکی و اجرائی "بند سلما" را به مهندسان افغان نمی‌سپارد. مسئولان در ادارۀ تنظیم آب‌های دریای هری‌رود با بیان این مطلب به تلویزیون چکاد گفته‌اند که وجود برخی از مشکلات، دولت هند را بر آن...