رییس‌جمهور: تمرکز روی ایجاد یک دولت قدرتمند است

رییس‌جمهور: تمرکز روی ایجاد یک دولت قدرتمند است

رییس‌جمهور محمد اشرف غنی گفته است که تمرکز کنونی روی ایجاد ساختار یک دولت قدرتمند در افغانستان است. محمد اشرف غنی این مطلب را در هنگام معرفی کمیشنران جدید ادارۀ اصلاحات و خدمات ملکی بیان کرده است. آقای غنی تاکید نمود که...