قانونی: دولت جهت تامین امنیت در افغانستان برنامه اساسی ندارد

قانونی: دولت جهت تامین امنیت در افغانستان برنامه اساسی ندارد

معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان و معاون شورای حراست می‌گوید که دولت، نهاد شورای عالی صلح و جامعه جهانی، ۳ اصلی هستند که جهت تامین امنیت و ایجاد صلح در کشور برنامه‌ی اساسی ندارند.   «محمدیونس قانونی» معاون پیشین...