حکمتیار در شرق افغانستان به سر می‌برد

حکمتیار در شرق افغانستان به سر می‌برد

مقام‌ها در حزب اسلامی می‌گویند که گلبدین حکمتیار رهبر این حزب، هم اکنون در شرق کشور بود و باش دارد و تا روزهای آتی در میان مردم حاضر خواهد شد. قریب الرحمان سعید، رییس کمیته مطبوعاتی حزب اسلامی گفته است روند بررسی پرونده...