دولت افغانستان خواستار آزادی یک فرمانده حزب اسلامی از بریتانیا شد

دولت افغانستان خواستار آزادی یک فرمانده حزب اسلامی از بریتانیا شد

بر اساس گزارش ها زرداد فرمانده حزب اسلامی،در سال ۲۰۰۵ میلادی از سوی دادگاهی در بریتانیا به جرم کشتار جمعی به ۲۰ سال زندان در این کشور محکوم شد. این در حالیست که دادگاه بریتانیا زرداد را متهم به کشتار جمعی و آزار و اذیت...