بعضی از اداره های دولتی در هرات از دادن اطلاعات به خبرنگاران خوداری می کنند

بعضی از اداره های دولتی در هرات از دادن اطلاعات به خبرنگاران خوداری می کنند

  در این اواخر شماری از خبرنگاران در هرات از محدود شدن دسترسی به اطلاعات در این ولایت  ابراز نگرانی کردند.   در پی این نگرانی ها اکنون اداره محلی هرات می گوید که اداره های دولتی که مانع دادن اطلاعات به خبرنگاران...