۷۰ درصد از بست‌های اداره‌های دولتی را جوانان تشکیل می‌دهند

۷۰ درصد از بست‌های اداره‌های دولتی را جوانان تشکیل می‌دهند

مقام‌های محلی درولایت نیمروز می‌گویند که در دو سال اخیر، ١٢٠٠جوان در اداره‌های دولتى این ولایت استخدام شده اند.   دفتر مقام ولایت نیمروز گفت با آنکه ۷۰ درصد از کارمندان اداره‌های دولتی این ولایت را جوانان تشکیل...