دوصد و پنجمین کنفرانس مطبوعاتی بزرگترین نبرد سال مسابقات یو‌.اف.سی

دوصد و پنجمین کنفرانس مطبوعاتی بزرگترین نبرد سال مسابقات یو‌.اف.سی

کنفرانس مطبوعاتی دویست و پنجمین دوره از مسابقات یو‌.اف.سی ( Ultimate Fighting Championship)، بزرگترین برگزار کننده مسابقات ورزش‌های رزمی ترکیبی، در شهر نیویورک برگزار شد. در حالی که مسابقات یو‌.اف.سی برای اولین در ورزشگاه مدیسن...