دوشنبه با مخالفان دولت افغانستان مصالحه نمی‌کند

دوشنبه با مخالفان دولت افغانستان مصالحه نمی‌کند

تاجیکستان با گروه‌های مخالف دولت افغانستان گفتگو نمی‌کند. خدای بیردی خالق، رییس مرکز تحقیقات راهبری رییس جمهور تاجیکستان گفته است که دوشنبه تنها حکومت مشروع افغانستان را به رسمیت می‌شناسد و با هیچ گروه دیگری مذاکره...