دوستم هم گپ های ناگفته دارد

دوستم هم گپ های ناگفته دارد

جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور طی سخنانی برای چندمین بار از اشرف غنی انتقاد کرد. جنرال دوستم می‌گوید هیچگونه صلاحیت کاری ندارد و رییس جمهور صلاحیت های وی را برای خود اختصاص داده‌. در ویدئویی که امروز در...