دوستم: ما فتح می‌کنیم نیروهای امنیتی تسلیم می‌کنند

دوستم: ما فتح می‌کنیم نیروهای امنیتی تسلیم می‌کنند

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری برای سومین بار به ولایت‌های شمالی ازجمله فاریاب رفت و فرماندهی عملیات را به دست گرفت. در سفر سوم دوستم به فاریاب، شمار زیادی از مناطق از دست شورشیان طالب خارج‌شده و به تصرف...