دوستم با موتور سایکل کوه به کوه به دنبال طالبان

دوستم با موتور سایکل کوه به کوه به دنبال طالبان

درنتیجه عملیات نیروهای امنیتی در فاریاب که رهبری آن را معاون اول ریاست جمهوری به دوش دارد، سه فرمانده ارشد گروه طالبان کشته شدند. این عملیات از سه روزبه این‌سو در ولسوالی‌های خواجه سبزپوش و پشتونکوت این ولایت به هدف...