دوستم بار دیگر عازم شمال کشور شد

دوستم بار دیگر عازم شمال کشور شد

عملیات نظامی نیروهای امنیتی در شمال کشور به رهبری جنرال دوستم در ولایت جوزجان ادامه دارد. براساس خبرنامه معاونیت اول ریاست جمهوری نیروهای امنیتی کشور به رهبری جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری توانسته اند پنج روستا را...