دور دوم انتخابات جمهوریخواهان فرانسه

دور دوم انتخابات جمهوریخواهان فرانسه

رای‌دهندگان در فرانسه در انتخابات درون گروهی حزب راست میانه جمهوریخواهان امروز تصمیم می گیرند که کدام یک از دو نامزد این حزب کاندیدای نهایی آنها برای شرکت در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه است که در ماه می سال...