دور تازه پولیو امروز در سراسر کشور آغاز شد

دور تازه پولیو امروز در سراسر کشور آغاز شد

وزارت صحت عامه از راه اندازی کمپین واکسین پولیو در بخش‌های مختلف کشور خبر داده است که در پی آن ۵٫۲ میلیون کودک در تمام ولسوالی‌های جنوبی، شرقی، جنوب شرقی و ۲۸ ولسوالی مناطق شمالی، شمال شرقی و غربی واکسین خواهند شد. در...