نمایندگان به شورای ملی باز می‌گردند؛ دورۀ جدید کاری روز دوشنبه آغاز می‌شود

نمایندگان به شورای ملی باز می‌گردند؛ دورۀ جدید کاری روز دوشنبه آغاز می‌شود

دور جدید کاری اعضای شورای ملی روز دوشنبه توسط رییس‌جمهور غنی افتتاح می‌شود. عرفان الله عرفان منشی مجلس نمایندگان با بیان این مطلب گفت: " قرار است که مجلس شورای ملی بعد از تعطیلات زمستانی به روز دوشنبه ۱۶ حوت سال‌جاری...