دوره مسابقات جام گل سرخ در بلخ آغاز شد

دوره مسابقات جام گل سرخ در بلخ آغاز شد

مسابقات پینگ پانگ جام گل سرخ میان ۲۰ تن از ورزشکاران زن در ولایت بلخ راه اندازی شده است. در این مسابقات ورزشکاران چهار ولایت بلخ، سمنگان، جوزجان و کابل اشتراک دارند. محمد ابراهیم عثمان رییس کمیته المپیک بلخ گفت که هدف از...