فراغت ۷۳ تن از دوره‌های آموزشی پزشکی در فراه

فراغت ۷۳ تن از دوره‌های آموزشی پزشکی در فراه

۷۳ تن از دوره های اولیه پزشکی از نهاد لمر در فراه سند فراغت بدست آوردند. محمد آصف ننگ والی فراه که دراین محفل شرکت کرده بود فارغ شدن این افراد را در راستای بلند بردن خدمات صحی در این ولایت موثر دانسته است. در همین حال، آقای...