دورنمایی از فریدریش روکرت پایه‌گذار غزل در زبان آلمانی

دورنمایی از فریدریش روکرت پایه‌گذار غزل در زبان آلمانی

دویست سال پیش به تأثیر از شعر فارسی، غزل‌سرایی وارد ادبیات آلمان شد. این گام بزرگ توسط فریدریش روکرت برداشته شد. شاعر و مترجم و شرق‌شناس برجسته‌ی آلمانی ۱۵۰ سال پیش درگذشت. در اوایل قرن نوزدهم با ترجمه و پخش آثار...