دوازده سال انتظار؛ ‘فیلمی که هر خانواده تاجیک باید ببیند’

دوازده سال انتظار؛ ‘فیلمی که هر خانواده تاجیک باید ببیند’

در تاجیکستان فیلم جدیدی به نمایش درآمده که به مسئله زود شوهر دادن دختران در این کشور فقرزده آسیای میانه‌ و پیامدهای آن می‌پردازد. این فیلم که "دوازده سال انتظار" نام دارد، در استودیوی "سغدسینما" در شمال تاجیکستان تولید...