دوازده اصل مغزی برای موفقیت را یاد بگیرید !

دوازده اصل مغزی برای موفقیت را یاد بگیرید !

ورزش قانون اول: ورزش کردن قدرت مغز را افزایش می دهد. مغز شما برای راه رفتن ساخته شده است: ۱۵ کیلومتر پیاده روی در روز! اگر می خواهید توانایی پردازش مغزتان را بالا ببرید، حرکت کنید. ورزش کردن باعث می شود خون بیشتری به مغز...