ده ها آبده تاریخی غزنی درحال نابودی است

ده ها آبده تاریخی غزنی درحال نابودی است

کارشناسان و محققین آبدات تاریخی می گویند اگر بی توجهی مسئولین به آبده های تاریخی غزنی ادامه یابد، ممکن آن آبدات به مرور زمان از اثرحوادث طبیعی به صورت کامل نابود گردد. غلام محمد ضیا روان، محقق امورتاریخی ویکی از...