ده‌ها نظامی افغان در امریکا ناپدید شده‌اند

ده‌ها نظامی افغان در امریکا ناپدید شده‌اند

در کمتر از دو سال گذشته – از جنوری ۲۰۱۵ تا حال - کم از کم ۴۴ نظامی افغان که برای آموزش به ایالات متحدۀ امریکا آمده بودند، درس و تعلیم را رها و فرار کرده اند. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های وزارت دفاع ایالات متحده گزارش...