عکس روز…

عکس روز…

این عکس از شهر دهلی نو هند گرفته شده‌است. این عکس از شهر دهلی نو هند گرفته...