ایجاد دهلیز هوایی کابل- جده در آینده‌ی نزدیک

ایجاد دهلیز هوایی کابل- جده در آینده‌ی نزدیک

مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری از ایجاد دهلیز هوای کابل_جده در هفته‌های آتی خبر می دهند.   دفتر مشاوریت رئیس‌ جمهور در امور مالی و بانکی می‎‌‌گوید که دررابطه به این دهلیز، تفاهم ‌نامه ‌ای میان افغانستان و عربستان...