بازگشایی دهلیز هوایی میان افغانستان و قزاقستان

بازگشایی دهلیز هوایی میان افغانستان و قزاقستان

مسئولان در وزارت اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افتتاح دهلیز هوایی میان این کشور و قزاقستان خبر می‌دهند.   صیام الدین پسرلی سخنگوی وزارت اتاق تجارت و صنایع گفته است که  حدود ۴ تُن تره‌بار و حدود ۶۰۰ کیلو قالین از...