دنمارک ۸۶ میلیون دالر را به افغانستان کمک می‌کند

دنمارک ۸۶ میلیون دالر را به افغانستان کمک می‌کند

گزارش‌ها حاکی از آنست که وزیر دو کشور افغانستان و شاهی دنمار موافقت‌نامه همکاری‌های استراتیژیک را میان این دو کشور تا سال ۲۰۲۰ تمدید کردند.   صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان جهت تمدید این موافقت‌نامه به...