دندغوری کاملاً به دست نظامیان افغان افتاد

دندغوری کاملاً به دست نظامیان افغان افتاد

نیروهای امنیتی بالاخره منطقه دندغوری را به‌صورت کامل تصرف کرده و شورشیان طالب این منطقه را ترک کردند. عملیات برای تصفیه و بازپس‌گیری منطقه دندغوری در شهر پلخمری از یک ماه پیش به دستور رییس‌جمهور آغازشده بود. مقام‌های...