دلیل سقوط هواپیمای حامل فوتبالیست‌های باشگاه برزیلی معلوم شد

دلیل سقوط هواپیمای حامل فوتبالیست‌های باشگاه برزیلی معلوم شد

دلیل سقوط هواپیمای حامل فوتبالیست های باشگاه برزیلی چاپکوئنس که باعث مرگ بخش اعظم بازیکنان این باشگاه گردید، معلوم شد. بر اساس گزارش ها، انتشار نوار سخنان خلبان هواپیما دلیل سقوط انرا معلوم کرده است. وی از کمبود بنزین...