دلجویی دو نمایندۀ مجلس از یک سرباز نابینا

دلجویی دو نمایندۀ مجلس از یک سرباز نابینا

سربازی که در جریان جنگ علیه مخالفان دولت بینایی خود را ازدست‌داده بود از سوی دو نماینده مجلس موردحمایت مالی قرار گرفت. رحیم‌الله که به‌عنوان سرباز ارتش در ولسوالی پشت رود ولایت فراه ایفای وظیفه می‌کرد، دو سال پیش در...