دلایل علاقه به شکست اطرافیان چیست؟

دلایل علاقه به شکست اطرافیان چیست؟

در خلال نظرسنجی از دانشجویان و کارمندان مدرسه بهداشت عمومی هاروارد، تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان، گفتند اگر بخواهند انتخاب کنند، ترجیح می دهند جایی زندگی کنند که آن جا میانگین درآمد ۲۵ هزار دلار باشد و آن ها ۵۰ هزار دلار...