ترامپ برای دخترش ایوانکا در کاخ سفید دفتر کاری می‌سازد

ترامپ برای دخترش ایوانکا در کاخ سفید دفتر کاری می‌سازد

گزارش‌ها از امریکا می‌رساند که قرار است دونالد ترامپ، رییس‌جمهور این کشور، برای دخترش ایوانکا ترامپ، در کاخ سفید دفتر کاری بسازد. ایوانکا ترامپ مانند سایر کارمندان کاخ سفید، باید مراحل گزینش امنیتی و اطلاعاتی را پشت...